OBSŁUGA | DIGITALIZACJA | PLIKI WYNIKOWE

Zapewniamy kompleksową obsługę faktur zakupowych i sprzedażowych, która łączy ich przyjmowanie i szybką digitalizacji, a następnie utworzenie plików wynikowych zasilających systemy księgowe naszych Klientów.

W JAKIEJ FORMIE PRZYJMUJEMY FAKTURY?

USŁUGI DOPASOWANE DO KONKRETNYCH POTRZEB Faktury przyjmujemy bezpośrednio od naszych Klientów lub ich Kontrahentów – w postaci papierowej lub elektronicznej – zawsze na podstawie indywidualnych ustaleń. W przypadku bezpośredniego dostarczania dokumentów od Kontrahentów oferujemy ponadto dedykowane usługi kancelaryjne idealnie dostosowane do specyfiki i profilu biznesowego Państwa firmy.

KOMPLETNE USŁUGI KANCELARYJNE

PORZĄDEK W DOKUMENTACJI I PEWNOŚĆ DANYCH W ramach usługi kancelaryjnej przesyłki są:

  • rejestrowane w systemie
  • rozpakowywane, weryfikowane i sortowane
  • przygotowywane do skanowania

Po zeskanowaniu wybranych informacji, takich jak: numer faktury, data ich wystawienia, terminy płatności dane wystawcy, kwoty netto, brutto, VAT, itp. dane są rozpoznawane z obrazu dokumentów, wstępnie walidowane przez system i ostatecznie weryfikowane przez operatorów Archivio. * W przypadku nierozpoznania danych (np. z uwagi na złą jakość dokumentu źródłowego) informacje są rejestrowane manualnie, a każdy dokument trafia za każdym razem do operatora w celu weryfikacji poprawności rozpoznawanych informacji.

PRZYPORZĄDKOWANIE INDEKSÓW DO DOKUMENTU

WYGODNIE. SZYBKO. BEZBŁĘDNIE

  • W wyniku przetwarzania, Klient otrzymuje skan dokumentu (faktury) wraz z danymi, które go opisują w formacie dostosowanym do wymagań systemu księgowego.
  • Udostępnienie danych może odbywać się także bezpośrednio z systemu Archivio się za pomocą bezpiecznych usług sieciowych.
  • Po przetworzeniu dokumenty mogą być archiwizowane w archiwum elektronicznym zapewniającym bezpiecznie przechowywanie, wyszukiwanie i prezentację dokumentacji.

Przekaż nam zarządzanie fakturami – zyskaj porządek w dokumentacji, przejrzystość danych oraz obsługę idealnie dostosowaną do potrzeb Twojej firmy

 
1593
 

ZADZWOŃ DO NAS 22 814 54 07, 691-890-516

 LUB NAPISZ  bok@archivio.pl

 
OfertaKontakt