Najczęściej zadawane pytania

  1. Jak wygląda proces odbioru dokumentów?
  2. Jaki jest czas oczekiwania na odbiór dokumentów do zniszczenia?
  3. Jak przygotować dokumenty do niszczenia? Czy mogą być w segregatorach, koszulkach zawierać spinacze czy inne elementy?
  4. Czy istnieje możliwość podstawienia bezpiecznych pojemników do firmy na określony czas?
  5. Ile dokumentów zmieści się do Państwa pojemnika?
  6. Jak mogę skontrolować proces niszczenia?
  7. Czy otrzymam dokument potwierdzający zniszczenie?
  8. Ile kosztuje zniszczenie dokumentów?

1) Jak wygląda proces odbioru dokumentów?

Po umówieniu się na konkretny dzień nasi pracownicy przyjadą do Państwa z bezpiecznymi pojemnikami na niszczone dokumenty.
Zapakują je w pojemniki i w Państwa obecności zaplombują. Przy odbiorze zostanie podpisany Protokół Przekazania Dokumentów zawierający
ilość pojemników i unikalne numery plomb.

2) Jaki jest czas oczekiwania na odbiór dokumentów do zniszczenia?

Zwykle realizujemy zlecenia w czasie 3-5 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.

3) Jak przygotować dokumenty do niszczenia? Czy mogą być w segregatorach, koszulkach zawierać spinacze czy inne elementy?

Jesteśmy przygotowani na każdy rodzaj przekazywanego materiału do zniszczenia.
Dokumenty mogą być luźne, spakowane w segregatory, kartony, na paletach, etc.

4) Czy istnieje możliwość podstawienia bezpiecznych pojemników do firmy na określony czas?

Dopuszczamy taką możliwość. Możemy udostępnić do firmy/biura wskazaną ilość pojemników, abyście Państwo we własnym zakresie spakowali dokumenty.

5) Ile dokumentów zmieści się do Państwa pojemnika?

Korzystamy z pojemników 240 litrowych, które mieszczą około 100 kilogramów dokumentów.

6) Jak mogę skontrolować proces niszczenia?

Mamy możliwość zarejestrowania procesu na materiale video. Film zgrywamy na nośnik USB i przekazujemy Państwu.
Dopuszczamy także możliwość obecności zainteresowanych podczas niszczenia.

7) Czy otrzymam dokument potwierdzający zniszczenie?

Po procesie niszczenia dokumentów, zwykle do 10 dni roboczych od momentu odebrania, wystawiamy elektroniczny Certyfikat Potwierdzający Zniszczenie.

8) Ile kosztuje zniszczenie dokumentów?

Nasz cennik uzależniony jest od całkowitej masy przekazanych do zniszczenia dokumentów oraz tego w jaki sposób są przekazywane
( czy zawierają koszulki, elementy metalowe, segregatory ). Po szczegóły zapraszamy do kontaktu.