ZOSTAW WIADOMOŚĆ

 


Administratorem danych jest ARCHIVIO Sp. z o.o. mający siedzibę w Warszawie przy ul. Annopol 4A.

Z Archivio sp. z o.o. można się skontaktować poprzez adres email bok@archivio.pl, lub pisemnie na adres siedziby Spółki. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@archivio.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 Warszawa – tel 22 531 03 00. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane poprzez formularz kontaktowy ze strony www.archivio.pl. Pani / Pana dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, stosownie do przepisów prawa. Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia kontaktu przez administratora danych.

 

DANE DO KONTAKTU

 

 

DANE REJESTROWE

  • ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa
  • NIP 524 24 55 994
  • Regon: 015460448
  • KRS 0000157944

 

Archiwum Centralne

Dział archiwizacji papierowej i niszczenia

 

Regionalne Centrum Operacyjne Warszawa

  • ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa

Dział księgowości i administracji

Dział handlowy

Dział systemów IT

 

Regionalne Centrum Operacyjne Kraków

  • ul. Lea 114 a, 30-133 Kraków

 

Regionalne Centrum Operacyjne Włocławek

  • ul. Toruńska 30, 87-800 Włocławek