ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

"img

Blog

Archivio wprowadza nową usługę – Robot Software’owy

1 października w Warszawie firma Archivio podpisała umowę dystrybucyjną z firmą First Byte, w ramach której otrzymuje możliwości sprzedaży licencji Wizlink – polskiego narzędzia do tworzenie robotów software’owych. „Od dłuższego czasu analizujemy wykorzystanie technologii Robotic Process Automation jako uzupełnienie naszej oferty. Zdecydowaliśmy się na współpracę z [...]
Czytaj Dalej

Robot Software’owy (RPA)

Robotyzacja W środowisku usługowym robotami są aplikacje informatyczne,wykorzystywane do automatyzowania procesów biznesowych  Co może zrobić Robot? Robot jako aplikacja komputerowa, może zastąpić człowieka w wykonywaniu za niego czynności, które są:– proste.– powtarzalne.– zajmują dużo czasu. Przebieg procesu Robotyzacji • Dogłębne poznanie podstawowego [...]
Czytaj Dalej

FAQ – Niszczenie

Najczęściej zadawane pytania Jak wygląda proces odbioru dokumentów? Jaki jest czas oczekiwania na odbiór dokumentów do zniszczenia? Jak przygotować dokumenty do niszczenia? Czy mogą być w segregatorach, koszulkach zawierać spinacze czy inne elementy? Czy istnieje możliwość podstawienia bezpiecznych pojemników do firmy na określony czas? Ile dokumentów zmieści się do Państwa pojemnika? Jak [...]
Czytaj Dalej

FAQ – Invo24

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi systemu Invo24 dla użytkownika(Klik) Najczęściej zadawane pytania Jak działa otwieranie linków do dokumentów? Jak dokonać pierwszego logowania? Jak zresetować hasło? Co oznacza komunikat „Link do dokumentu jest nieprawidłowy lub utracił ważność”? Czy mogę zobaczyć wcześniej otrzymane dokumenty? Czy mogę zmienić adres e-mail do otrzymywania [...]
Czytaj Dalej

Controling i rachunkowość zarządcza

Czytaj Dalej

E-teczka pracownicza

E-teczka pracownicza nowoczesne kadry Droga do minimalizacji kosztów administracyjnych Fakty: 01.01.2019 roku wchodzi w życie ustawa „o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja”, która przede wszystkim: Skraca obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat i wprowadza możliwość zmiany [...]
Czytaj Dalej

Archivio partnerem Business Dialog

Co jest najpilniejsze w pracy dzisiejszego CFO? Co powinno stać się istotniejsze? Rola nowoczesnego CFO. Jego wpływ na strategiczne decyzje. Przyczyny inicjowania wdrożeń automatyzacji procesów finansowych. Warunki korzystnej automatyzacji. Automatyzacja procesów finansowych przy współpracy z Archivio. Raport do pobrania 
Czytaj Dalej

Jak wygląda archiwizacja dokumentacji pracowniczej?

Każdemu zatrudnionemu w firmie pracownikowi powinny zostać założone odrębne akta osobowe. Trafiają do nich nie tylko informacje dotyczące przebiegu całej ścieżki zawodowej, zaświadczenia o wykorzystanych urlopach, upomnienia i nagany czy badania lekarskie, ale również wszystkie dokumenty związane z rozpoczęciem oraz ustaniem stosunku pracy. Zwolnienie się pracownika nie oznacza jednak, że [...]
Czytaj Dalej

Podstawy prawne dla archiwizacji dokumentów firmowych

Każda firma w swojej działalności produkuje niezliczone ilości dokumentów. Niektóre z nich nie tracą aktualności, część jednak po czasie staje się przedmiotem iście hamletowskich rozważań: wyrzucić, czy nie wyrzucić? Zasady i przepisy regulujące archiwizację firmowej dokumentacji warto znać. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której zniszczymy materiały, które w myśl prawa wciąż powinniśmy [...]
Czytaj Dalej

Obieg dokumentów zgodny z RODO

Od 25 maja 2018 roku dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zastąpi RODO. Wejście w życie tego rozporządzenia nie będzie wymagało od przedsiębiorców tworzenia dokumentacji całkowicie od nowa, a jedynie dostosowanie jej do nowych wymogów. Samo RODO, z niewielkimi wyjątkami, nie służy określeniu, jakie dokumenty i o jakiej treści muszą być w firmie wykorzystywane. [...]
Czytaj Dalej