Archiwum Stowarzyszenia Czechów w Polsce

Jako jeden z członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Archiwistów podjęliśmy się wzięcia udziału w przedsięwzięciu „Digitalizacja i udostępnienie zbiorów archiwalnych lub obiektów zabytkowych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych lub języka regionalnego”.

Dla Archiwum Stowarzyszenia Czechów w Polsce przeprowadziliśmy kompleksową usługę digitalizacji dokumentów historycznych oraz udostępnienia obrazów w formie elektronicznej.

Więcej informacji na stronie http://www.archiwum.czesi.org/