Szwajcarska firma TCG Process, oferująca rozwiązanie DocPro*, zaawansowaną technologiczne platformę Input Management służącą do automatyzacji i zarządzania całością wpływającej do organizacji informacji oraz dokumentacji.