Dynamiczny rozwój technologii przyczynia się do powstawania nowych rozwiązań, których celem jest usprawnienie procesów realizowanych w firmach. System KSeF to nowoczesne rozwiązanie elektronicznego fakturowania, które znacząco ułatwia proces generowania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur. Ustawa KSeF ma na celu redukcję kosztów, walkę z nieuczciwością podatkową oraz zwiększenie efektywności administracyjnej w kraju.

Założenia systemu

Głównym założeniem ustawy KSeF jest zautomatyzowanie procesów związanych z fakturowaniem, co ma przyczynić się do skrócenia czasu potrzebnego na wystawianie i przetwarzanie faktur. System ten umożliwia generowanie dokumentów elektronicznych w formacie XML, które są podpisywane cyfrowo, zapewniając tym samym autentyczność i integralność dokumentów.

System KSeF jest zarządzany przez Krajową Administrację Skarbową, a jego ustawa obowiązuje wiele podmiotów gospodarczych w Polsce. Jego wprowadzenie ma na celu uproszczenie i usprawnienie procesów księgowych oraz zwiększenie transparentności i kontroli w zakresie rozliczeń podatkowych.

Kompleksowa usługa Invo24

Jedną z usług dostępnych w ramach systemu KSeF jest usługa Invo24. Dzięki temu rozwiązaniu, klienci mogą być pewni, że załączniki do faktur zostaną przechowywane na bezpiecznym serwerze Invo24, który jest dostępny dla nich przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Ponadto, wystawca dokumentu ma możliwość monitorowania statusu załączników umieszczonych na platformie Invo24, otrzymując potwierdzenie ich otwarcia przez odbiorcę.

Dzięki usłudze Invo24, odbiorcy faktur mają wygodny dostęp do swoich dokumentów. Mogą one być wydrukowane lub pobrane w formie elektronicznej, zapewniając elastyczność i łatwość korzystania z faktur elektronicznych.

Krok w przyszłość

Wprowadzenie systemu KSeF i usługi Invo24 stanowi ważny krok w kierunku cyfryzacji procesów fakturowania w Polsce. Elektroniczne faktury nie tylko przyspieszają i ułatwiają procesy księgowe, ale również przyczyniają się do redukcji kosztów i poprawy efektywności działalności gospodarczej. Dzięki temu, polscy przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na rozwoju swojej działalności, mając pewność, że proces fakturowania odbywa się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i jest bezpieczny dla wszystkich stron zaangażowanych.