ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

"img

Blog

FAQ – Invo24

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi systemu Invo24 dla użytkownika(Klik) Najczęściej zadawane pytania Jak działa otwieranie linków do dokumentów? Jak dokonać pierwszego logowania? Jak zresetować hasło? Co oznacza komunikat „Link do dokumentu jest nieprawidłowy lub utracił ważność”? Czy mogę zobaczyć wcześniej otrzymane dokumenty? Czy mogę zmienić adres e-mail do otrzymywania [...]
Czytaj Dalej

Controling i rachunkowość zarządcza

Czytaj Dalej

E-teczka pracownicza

E-teczka pracownicza nowoczesne kadry Droga do minimalizacji kosztów administracyjnych Fakty: 01.01.2019 roku wchodzi w życie ustawa „o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja”, która przede wszystkim: Skraca obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat i wprowadza możliwość zmiany [...]
Czytaj Dalej

Archivio partnerem Business Dialog

Co jest najpilniejsze w pracy dzisiejszego CFO? Co powinno stać się istotniejsze? Rola nowoczesnego CFO. Jego wpływ na strategiczne decyzje. Przyczyny inicjowania wdrożeń automatyzacji procesów finansowych. Warunki korzystnej automatyzacji. Automatyzacja procesów finansowych przy współpracy z Archivio. Raport do pobrania 
Czytaj Dalej

Jak wygląda archiwizacja dokumentacji pracowniczej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, pracodawca tworzy odrębne akta pracownicze dla każdego zatrudnionego. Trafiają do nich nie tylko informacje dotyczące przebiegu całej ścieżki zawodowej, zaświadczenia o wykorzystanych urlopach, upomnienia i nagany czy badania lekarskie, ale również wszystkie dokumenty związane z rozpoczęciem oraz ustaniem stosunku pracy. Zwolnienie się pracownika [...]
Czytaj Dalej

Podstawy prawne dla archiwizacji dokumentów firmowych

Każda firma w swojej działalności produkuje niezliczone ilości dokumentów. Niektóre z nich nie tracą aktualności, część jednak po czasie staje się przedmiotem iście hamletowskich rozważań: wyrzucić, czy nie wyrzucić? Zasady i przepisy regulujące archiwizację firmowej dokumentacji warto znać. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której zniszczymy materiały, które w myśl prawa wciąż powinniśmy [...]
Czytaj Dalej

Obieg dokumentów zgodny z RODO

Od 25 maja 2018 roku dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zastąpi RODO. Wejście w życie tego rozporządzenia nie będzie wymagało od przedsiębiorców tworzenia dokumentacji całkowicie od nowa, a jedynie dostosowanie jej do nowych wymogów. Samo RODO, z niewielkimi wyjątkami, nie służy określeniu, jakie dokumenty i o jakiej treści muszą być w firmie wykorzystywane. [...]
Czytaj Dalej

Jakie korzyści niesie biuro bez papieru?

Nie sposób wyobrazić sobie biura bez wypełnionych po brzegi teczek oraz pękatych segregatorów. Wielu uważa, że kartka posiada szczególną wartość, stąd tak trudno odzwyczaić się od drukowania i zapisywania kolejnych ryz papieru, które zapewniają biurowe szafki. A jeśli do tego zliczy się koszty związanie z drukowaniem, i przechowywaniem dokumentów okazuje się, że gromadzenie ich w […]
Czytaj Dalej

Archiwum Stowarzyszenia Czechów w Polsce

Archiwum Stowarzyszenia Czechów w Polsce Jako jeden z członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Archiwistów podjęliśmy się wzięcia udziału w przedsięwzięciu „Digitalizacja i udostępnienie zbiorów archiwalnych lub obiektów zabytkowych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych lub języka regionalnego”. Dla Archiwum Stowarzyszenia Czechów w Polsce przeprowadziliśmy kompleksową [...]
Czytaj Dalej

ZMIANY W PROWADZENIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

ZMIANY W PROWADZENIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej dotyczącej rekrutacji, przebiegu zatrudnienia i ewentualnego zwolnienia pracownika. Jego obowiązkiem jest także jej przechowywanie. Do tej pory dokumentacja prowadzona była w formie papierowej, a czas jej przechowywania wynosił 50 lat. Rada Ministrów przyjęła jednak projekt [...]
Czytaj Dalej